Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)French (Fr)Deutsch (DE-CH-AT)
PDF Tlačiť E-mail

Slovník odborných pojmov

Slovník nemecko – slovenský

24-Stunden-Betreuung

24-hodinová opatrovateľská služba

Anmeldebescheinigung

potvrdenie o prihlásení k pobytu

Anmeldung

prihlásenie

Arbeitgeber

zamestnávateľ

Arbeitnehmer

zamestnanec

Arbeitsvertrag

pracovná zmluva

Auftraggeber

zamestnávateľ (dohoda o vykonaní práce)

Auftragnehmer

zamestnanec (dohoda o vykonaní práce)

Auszug aus dem Gewerberegister

výpis zo živnostenského registra

beeidete und gerichtlich zertifizierte Dolmetscher

súdne overený prekladateľ s prísahou

beglaubigte Kopie

(úradne) overená kópia

Beitragsrechner

Kalkulačka odvodov

Bestätigung der Meldung

potvrdenie o prihlásení k pobytu

Betreuungskraft

opatrovateľská sila

Bezirkshauptmannschaft

obvodný úrad

Dienstgeber

Zamestnávateľ

Einkommensteuer

Daň z príjmov

Einkommensteuerbescheid

Výmer dane z príjmov

Einkommensteuererklärung

Priznanie k dani z príjmov

einkommensteuerpflichtig

Povinnosť odvodu dane z príjmov

Finanzamt

finančný úrad

freies Gewerbe

voľná živnosť

Fremdenbehörde

cudzinecký úrad

Gebietskrankenkasse

regionálna zdravotná poisťovňa

Geburtsurkunde

rodný list

Genehmigung

Povolenie, schválenie

gesetzlicher Vertreter

Zákonný zástupca

Gewerbe

živnosť

Gewerbeausschlussgründe

prekážky vo vykonávaní živnosti

Gewerbebehörde

živnostenský úrad

Gewerbeberechtigung

živnostenské oprávnenie

Gewerbestandort

miesto vykonávania živnosti

gewerbliche Tätigkeit

Zárobková činnosť

Hausbetreuung

opatrovanie v domácnosti