Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)French (Fr)Deutsch (DE-CH-AT)
PDF Tlačiť E-mail

Dôsledky nefunkčnej protikoróznej ochrany

V priemyselne rozvinutých krajinách ročná korózna strata predstavuje hodnotu, ktorá sa rovná približne 5% HDP. Na Slovensku táto hodnota predstavuje približne 1 miliardu eur ročne. Veľké ekonomické straty možno znížiť dôsledným dodržiavaním už známych princípov protikoróznej ochrany. Až 40% z celkových strát je spôsobených nedodržiavaním postupov protikoróznej ochrany. Ešte vyššiu hodnotu predstavujú straty nepriame ako napr. odstávky automatizovaných výrobných liniek, náklady na opravy, ekologické havárie, predimenzovanie súčiastok. K tomu treba pripočítať škody nevyčísliteľné spôsobené zbytočnou spotrebou neobnoviteľných prírodných zdrojov.

K znižovaniu vyššie zmienených škôd sa snaží svojimi službami prispieť aj naša spoločnosť Ingel - job agency, s. r. o., keďže disponujeme kvalifikovaným koróznym inžinierom s platným certifikátom a skúsenosťami v uvedenom obore.

Ponúkame:

Návrh systémov protikoróznej ochrany v závislostis od agresivity korózneho prostredia

Inšpekciu kvality protikoróznej ochrany

Kvalifikovanú kontrolu náterov

Návrh a optimalizáciu technológii povrchových úprav

Spoluprácu pri zadávaní výberového konania a pri vyhodnocovaní ponúk súvisiacich s povrchovými úpravami kovov a protikoróznou ochranou