Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)French (Fr)Deutsch (DE-CH-AT)
PDF Tlačiť E-mail

Výhody personálného leasingu

- vykrytie obdobia dovoleniek

- vykrytie sezonných a výrobných špičiek

- vykrytie  dlhodobejšieho výpadku zamestnancov PN,MD

- regulácia počtu zamestnancov podľa potrieb klienta

- prihlásenie/odhlásenie pracovníkov v soc.poisťovni

- oslobodenie od  administratívy  spojenej s prijímaním a prepušťaním nevyhovujúcich zamestnancov

 

 

Služba zahŕňa

- vyhľadanie a výber  leasingových zamestnancov

- vedenie personálnej a mzdovej agendy a kompletnej administratívy za pridelených leasingových zamestnancov

- výmenu zamestnanca v prípade Vašej nespokojnosti

Zmluvná cena a fakturácia

Fakturujeme Vám vopred dohodnutú sadzbu za vykonanie služby.Cena zhŕňa:

- refakturáciu mzdovyých a ostatných nákladov za pridelených zamestnancov podľa vykonaných prác, konkrétne mzdy,náhrady mzdy za dovolenky, nadčasy , sviatky , poistenie , PN, náklady na stravovanie a sociálny fond zamestnanca

- spracovanie kompletnej mzdovej  a personálnej agendy