Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)French (Fr)Deutsch (DE-CH-AT)
PDF Tlačiť E-mail

Recruitment - Vyhľadávanie a výber pracovníkov

- analýza obsadzovaného pracovného miesta

- výber požadovaných pracovníkov

- posúdenie manažérskych dispozícii

- posúdenie odborných znalosti kandidáta

- poradenstvo pri konkurzných konaniach

- predstavenie najvhodnejších kandidátov

Analýza obsadzovaného pracovného miesta

- špecifikácia práce : prehľad fyzických a duševných činnosti, ktoré tvoria obsah danej práce

- množstvo a obtiažnosť práce

- zodpovednosť za prácu : stanovenie zodpovednosti za vykonanú prácu

- špecifikovanie vzdelania uchádzača potrebného na výkon práce

Výber požadovaných pracovníkov

- vlastná databáza

- cielená inzercia - internet, média  a iné komunikačné nástroje

- náborové besedy v spolupráci  s úradom práce

- spolupráca s odbornými učilišťami, strednými školami

 

Posúdenie odborných znalosti kandidáta

- vstupný pohovor

- preverenie vzdelania kandidáta

- preverenie referencii od predchadzajúceho zamestnávateľa

 

Posúdenie manažerských dispozícii

- vstupný pohovor

- preverenie schopnosti riadiť tím

- schopnosť orientovať sa v zložitých situáciach

- schopnosť komunikovať s vedením spoločnosti ,klientmi , zamestnancami

- analytická a celková predstavivosť

- vedomie rentability a uplatnovanie v praxi

- lojálnosť k firme , pozitívny vzťah k rozvoju firmy

- záujem o vlastnú karieru

Recruiting výhody

- zaujimavá cenová politika

- rýchlosť zrealizovania Vašej objednávky

- prepracovaný a praxou preverený systém výberového komania

- úspora Vášho času potrebného na vyhľadávanie a selekciu kandidátov a na osobné pohovory

- úspora Vašich peňazí

Zmluvná cena a fakturácia

Zmluvná cena za sprostredkovanie zamestnanca zavísi od :

- požiadaviek kladených na výber kandidáta

- aktuálnej situácii na trhu pracovných síl

Zmluvná cena je vyjadrená percentuálnym podielom z výšky hrubej mesačnej mzdy, priznanej uchádzačovi pri nástupe do zamestnania alebo paušálnou čiastkou. Faktúra vo výške dohodnutej zmluvnej ceny je splatná do 14 dní od podpísania pracovnej zmluvy s vybraným kandidátom.